U bent hier

Uitgestorven beschouwde vlinder herontdekt op Ameland

Op het Oerd is een vlinder gevonden die al 34 jaar niet meer in Nederland gezien is. Het betreft een zwart vlindertjes dat op viooltjes leeft, Heliothela wulfeniana of Brandplekmot. De vlindersoort is in 1983 in Nederland als verdwenen beschouwd en kreeg in 2011 die officiële status.

Zeer recent werden twee rupsen die in de stelen van het duinviooltje leven, ontdekt en verleden jaar juni is de vlinder zelf al gespot in de duinen van 't Oerd. Waarom werd dit in Zweden als Svart Violmott bekend staande vlindertje als uitgestorven beschouwd in Nederland? 

Heliothela wulfeniana had vroeger populaties in graanakkers op rivierduinen ten zuiden van de IJssel. Veel van deze akkers kregen een andere bestemming, resulterend in een snelle achteruitgang, waarbij in 1983 de laatste populatie te Malden verdween. Tussen 1983 en 2011 werd het zwarte vlindertje nergens meer waargenomen in Nederland. Dat bleek lang genoeg voor de officiële status: Verdwenen.

En hoe kon het dat de Brandplekmot in al die tijd nooit eerder werd opgemerkt op Ameland?

De populatie moet altijd al op het Oerd geweest zijn. Een vlinder met een spanwijdte van 15 millimeter is kleine en niet meteen een in het oog springend fenomeen. Waddeneilanden zijn stukjes geïsoleerde Nederland waar er minder frequent naar microvlinders gezocht wordt dan elders. De Brandplekmot heeft in Nederland dus toch stand weten te houden, niet op akkerviooltjes in graanakkers langs rivieren, maar op duinviooltjes op Ameland.

Op de Britse eilanden, in Noorwegen en Portugal komt de Brandplekmot niet voor, in de overige landen van Europa zijn er wel populaties, al zijn die zeldzaam.

Bronnen: 

Persbureau Amealnd

Nog geen stemmen
Reactie plaatsen? Lees eerst de huisregels.

Advertentie