U bent hier

Ontstaan & Milieu

De toekomst van de Waddenzee

Het rapport ‘De toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende bodem’, uitgegeven door de Waddenvereniging, is een brede analyse van de huidige stand van de wetenschap ten aanzien van zeespiegelstijging, sedimentatie en bodemdaling.

Opening grootste zonnepark van Fryslân

Zonnepark de Griene Greide officieel geopend door Arno Brok, commissaris van de Koning van Fryslân

Kinderen roepen wereldleiders op

Op 8 juni 2016 roepen kinderen van verschillende mariene werelderfgoederen waaronder Waddenzee Werelderfgoed de wereldleiders op de Zeeën beter te beschermen tegen problemen zoals klimaatverandering, vervuiling en verstoring van leefgebieden

In 2016 is € 0,77 miljoen besteed in verband met bodemdaling door aardgaswinning

De Commissie Bodemdaling heeft in 2016 een bedrag van € 768.046,- toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning in de provincie Groningen. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds 1984 op € 307 miljoen.

Elfwegentocht 2018

Elfwegentocht 2018: Friesland wordt twee weken lang de eerste provincie zonder druppel benzine of diesel

Eerste aanvragen bij Revolverend Fonds Groningen toegekend

Het in februari opgerichte Revolverend Fonds Groningen heeft de eerste aanvragen voor subsidies toegekend. Het gaat om zes projecten die een totaal bedrag van 1,6 miljoen euro bedragen. De totale investeringen van alle projecten is zo'n 8 miljoen euro. Het betreft de aanvraag voor ledverlichting, zonnepanelen, driedubbel glas, twee keer maatregelen voor energiebesparing en de aankoop van een dorps

Lezing 'Ameland als zelfstandig ministaatje' door Alex Ritsema

Op vrijdag 24 maart gaf Alex Ritsema in de Wijde Blik in Ballum een lezing over 'Ameland als zelfstandig ministaatje'. Deze lezing werd georganiseerd door de cultuurhistorische stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. U kunt de hele lezing hier terug kijken!

Rottumerplaat - eiland tussen Schiermonnikoog en Borkum

Rottumerplaat is een zandplaat die tussen het Nederlandse waddeneiland Schiermonnikoog en het Duitse waddeneiland Borkum in ligt. Ten westen van Rottumerplaat ligt nog de zandplaat Simonszand en oostelijk van Rottumerplaat liggen nog Rottumeroog en Zuiderduin. Ze liggen allemaal in het

Ballonnetjes langs de vloedlijn

Die ballon gaat niet op, maar hij is wel opgelaten. Bijna elke strandwandeling treffen we restanten van ballonnen aan. Daar kun je gezellige feestjes achter vermoeden, veel lol en een fantastisch oplating van ballonnen.

Wetterskip Fryslân investeert in zonne-energie en biogas uit slib

Wetterskip Fryslân wil in 2020 40 procent van haar energie duurzaam opwekken met zonne-energie en biogas. Het waterschap wil daarom de komende drie jaar 50 miljoen investeren in het plaatsen van zonnepanelen op eigen terreinen en gebouwen en in de productie van 2,7 miljoen m3 extra biogas uit slib van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi).

Pagina's