U bent hier

Ontstaan & Milieu

Rottumerplaat - eiland tussen Schiermonnikoog en Borkum

Rottumerplaat is een zandplaat die tussen het Nederlandse waddeneiland Schiermonnikoog en het Duitse waddeneiland Borkum in ligt. Ten westen van Rottumerplaat ligt nog de zandplaat Simonszand en oostelijk van Rottumerplaat liggen nog Rottumeroog en Zuiderduin. Ze liggen allemaal in het

Ballonnetjes langs de vloedlijn

Die ballon gaat niet op, maar hij is wel opgelaten. Bijna elke strandwandeling treffen we restanten van ballonnen aan. Daar kun je gezellige feestjes achter vermoeden, veel lol en een fantastisch oplating van ballonnen.

Wetterskip Fryslân investeert in zonne-energie en biogas uit slib

Wetterskip Fryslân wil in 2020 40 procent van haar energie duurzaam opwekken met zonne-energie en biogas. Het waterschap wil daarom de komende drie jaar 50 miljoen investeren in het plaatsen van zonnepanelen op eigen terreinen en gebouwen en in de productie van 2,7 miljoen m3 extra biogas uit slib van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi).

Gezamenlijke actie vóór plastic vrije Waddenzee

Alle beheerders in het Waddengebied gaan in de komende twee jaar gezamenlijk aan de slag om het plastic probleem in Werelderfgoed Waddenzee aan te pakken. Onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) hebben de beheerders nu een actieplan met 12 acties goedgekeurd.

Provincie draagt bij aan ontwikkeling lichtere windmolen

Het bedrijf Mega Windforce BV uit Winschoten krijgt van de provincie Groningen een bijdrage van ruim 126.000 euro voor het bouwen en testen van een prototype voor een nieuwe windmolen. De nieuwe windmolen is ontworpen door Mega Windforce. Deze windmolen is veel lichter dan de reguliere windmolens en kan het dubbele aan vermogen leveren. In dit project wordt een eerste prototype gebouwd en getest.

Waddenvereniging bedankt Amsterdamse Wethouder Choho met wadloopexpeditie

De Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho (D66) ontvangt een uitnodiging van de Waddenvereniging voor een bijzondere wadloopexpeditie later dit jaar. Het besluit van de gemeente Amsterdam om te streven naar een aardgasloze hoofdstad is immers een opsteker voor liefhebbers van Nederlands mooiste natuurgebied; de Waddenzee.

1666: De Engelse Furie op Vlieland en Terschelling

Op 21 januari houdt de Wurkgroep Maritieme Skiednis van de Fryske Akademy het symposium '1666: De Engelse Furie op Vlieland en Terschelling'

Jongerenpanel Duurzaam Fryslân peilt mening jongeren over toekomst

’Where do we go from here? Hoe ziet Fryslân er voor jou in 2025 uit?’

Texel – ontstaan van het westelijkste Waddeneiland

Texel is het meest westelijke eiland van de Nederlandse Waddeneilanden. Het is tegelijk het westelijkste eiland van alle Waddeneilanden, ook van de Duitse en Deense. Texel, uit te spreken als Tessel, is het bijna ovale eiland dat bij Noord-Holland hoort, terwijl Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog bij de provincie Friesland horen.

De Sneuper 124 met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver

Het winternummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 124, heeft als coververhaal Vluchtelingen 1940-1945. Onze leden Doede Douma en Reinder Tolsma onderzoeken de stroom vluchtelingen en evacués (veel Zeeuwen!) die Noordoost-Friesland en met name Oostdongeradeel overspoelde tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Pagina's