U bent hier

Vervoer & Verbinding

Grote kotters afwezig op Dag van de Garnaal

De Dag van de Garnaal op 6 mei 2017 is een feestelijke dag op de haven van Lauwersoog, maar heeft ook een schaduwzijde. De haven staat economisch onder druk. Het Westgat, de vaargeul tussen Schiermonnikoog en Ameland geeft de enige toegang voor grote schepen naar haven Lauwersoog. Het Westgat is aan het verzanden: op het meest ondiepe stuk staat nu nog geen 5 meter water, waardoor grotere ...

Vier vervoerders in nieuw vervoersysteem Noordoost

De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het grootste deel van het vervoer voorlopig te gunnen aan vier vervoerders. Dit zijn Taxi- en touringcarcentrale Noord Oost Friesland B.V., Vervoersmanagement Noord Nederland B.V., Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos B.V. en Taxicentrale Witteveen B.V.

Rijkswaterstaat treft maatregelen voor hoogwater

Rijkswaterstaat geeft waarschuwingen uit voor verhoogde waterstanden vanwege de storm die vanaf vanmiddag over de Waddenzee trekt. Rijkswaterstaat treft een aantal maatregelen en informeert belanghebbenden zoals de rederijen, waterschappen, gemeenten en natuurbeheerders over de waterstandsverwachtingen.

Zeilende dienstregeling naar de Waddeneilanden voor 2017 bekend

Sinds kort staat de dienstregeling voor 2017 van de Eilandhopper weer online. Twee historische zeilklippers van meer dan 100 jaar oud varen in de zomer tussen de Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Eén van die zeilklippers is de Waddengoud gecertificeerde Willem Jacob.

190 regionale bedrijven in Bidbook Afsluitdijk

Wethouder Maarten Offinga van gemeente Súdwest-Fryslân, heeft op 22 december 2016, het Bidbook De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) overhandigd aan Rijkswaterstaat. Het doel van het Bidbook is het stimuleren van de inzet van lokale ondernemers bij de versterking van de Afsluitdijk om een impuls te geven aan de regionale economie.

Groot onderhoud heftorens en bedieningsgebouwen Afsluitdijk

Rijkswaterstaat gaat vanaf begin maart 2017 de heftorens en bedieningsgebouwen van de spuisluizen renoveren. De heftorens zorgen er voor dat de kleppen van de spuisluizen kunnen bewegen. De betonnen heftorens en bedieningsgebouwen zijn toe aan een grote renovatie.

10 januari nieuwe dienstregeling Waddeneilanden

Met ingang van dinsdag 10 januari 2017 geldt er een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer op de Waddeneilanden Ameland, Terschelling en Vlieland.

Provincie werkt samen met ondernemers aan verbetering toeristische routes en marketing

Er komt een nieuwe promotie- en marketingcampagne voor het toerisme in Groningen. Hiermee wil de provincie Groningen haar imago op het gebied van toerisme verbeteren en meer toeristen trekken. Daarnaast komen er meer themaroutes, die langs hoogtepunten van het Groninger landschap en de Groninger cultuur leiden.

Project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden naar volgende fase

Het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) van het project Extra Sneltrein Leeuwarden – Groningen worden eind november ter inzage gelegd. In het ontwerptracébesluit staat in detail beschreven welke aanpassingen op het traject Groningen- Leeuwarden worden uitgevoerd en welke maatregelen er worden genomen op het gebied van onder andere geluid.

Gemeente De Marne neemt voortouw financiering baggerkosten

Voorstel oplossing Westgat kan naar minister Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu krijgt binnenkort een voorstel hoe de vaargeul het Westgat toch uitgebaggerd kan worden.

Pagina's