U bent hier

Wadden & Natuur

Varen en wadlopen in het Eemsgebied

Varen, droogvallen, sleepnetten, wadlopen, allemaal in één excursie? Dat biedt de Eemsexpeditie van de Waddenvereniging op zondag 4 juni.

Zonsondergang

Vissers zijn op de meest onmogelijke tijden nog aan het werk. Dat levert soms prachtige plaatjes op.

Hoe zorgen we dat de Waddenzee een uniek icoon blijft?

In 2016 verkoos het Nederlandse publiek de Wadden tot mooiste natuurgebied van Nederland. Doel van de verkiezing: natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot “nationale iconen”. Ook in het buitenland is de Nederlandse Waddenzee opgevallen. In 2009 nam UNESCO de Waddenzee namelijk op in de lijst van werelderfgoederen. Hoe zorgen we

Bewoners Gollards en Bliedhuus laten zeehonden vrij

Vier opvangzeehonden mochten vrijdag 19 mei terug naar zee. Dit keer waren de bewoners van de Gollards en het Bliedhuus uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn. Terwijl hun haren bijna van hun hoofd waaiden, genoten ze volop van het schouwspel!

Visonderzoek Hallumer Ryt

De vissers van de coöperatie Vissers van de Kust werken mee aan onderzoek naar de visstand. De eerste klus is een onderzoek bij Noarderleech - Hallumer Ryt. Het Fryske Gea maakt daar een estuarium, een geleidelijke natuurlijke overgang tussen zoet en zout. Het onderzoe s een nulmeting; het levert de basisgegevens op waarmee je later kunt onderzoeken wat de effecten van het nieuwe estuarium zijn.

Jonge vogeltjes

Luid gepiep, opengesperde snaveltjes, af en aan vliegende oudervogels: de tijd van de jonge vogeltjes is weer aangebroken! Een drukke periode voor de volwassen vogels en een riskante tijd voor de kuikentjes. Een deel van de kuikens valt ten prooi aan rovers of overleeft om een andere reden niet. Dit hoort erbij, maar soms kun je als mens wel helpen.

Uitgestorven beschouwde vlinder herontdekt op Ameland

Op het Oerd is een vlinder gevonden die al 34 jaar niet meer in Nederland gezien is. Het betreft een zwart vlindertjes dat op viooltjes leeft, Heliothela wulfeniana of Brandplekmot. De vlindersoort is in 1983 in Nederland als verdwenen beschouwd en kreeg in 2011 die officiële status.

Engelsmanplaat – zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog

Engelsmanplaat is een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog en ten zuiden van het Rif. Engelsmanplaat en het Rif vormen samen één systeem in de geul tussen de twee eilanden. De zandplaat is onderhevig aan erosie en was eens veel groter dan tegenwoordig. Het zou zelfs kunnen dat de plaat de 22ste eeuw niet haalt, dat hij volledig door erosie verdwijnt.

Anderhalf miljoen walvissen, dolfijnen en bruinvissen in de Europese Atlantische wateren

Er zwemmen in de Europese Atlantische wateren zo’n anderhalf miljoen walvisachtigen: walvissen, bruinvissen en dolfijnen. Dat blijkt uit SCANS III, het derde grote internationale onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van walvisachtigen.

Excursie Beginnen met Vogelen met Bernou

Op dinsdag 9 mei om 19.00 uur geeft Bernou samen met de Waddenvereniging de excursie ‘Beginnen met Vogelen’.

Pagina's