U bent hier

Overheid en Overig

Van 16 tot en met 31 mei gaat de Expeditie Juttersgeluk alle Noordzeestranden schoonmaken samen met mensen voor wie een gewone baan niet zo gewoon is en jij kan daarbij helpen!
Van maandag 14 tot en met donderdag 17 mei gaan vijftien startups op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Lab Vlieland op handelsmissie naar de Wadden. De handelsmissie vindt plaats voorafgaand de Trilaterale Waddenzee Conferentie op 17 en 18 mei in Leeuwarden.
De internationale (trilaterale) samenwerking voor de Waddenzee tussen Nederland, Duitsland en Denemarken vindt eens in de 4/ 5 jaar plaats.
Van maandag 14 tot en met donderdag 17 mei gaan vijftien startups op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Lab Vlieland op handelsmissie naar de Wadden. De handelsmissie vindt plaats voorafgaand de Trilaterale Waddenzee Conferentie op 17 en 18 mei in Leeuwarden.
Kazemattenmuseum verandert tijdens weekeinde 14 en 15 april in een militair kampement uit de tijd van de mobilisatie.
Op 26 maart jl. heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de nieuwe vervolgroutekaart voor wind op zee gepubliceerd. Hierin wordt de verdere uitrol van wind op zee voor de jaren 2024-2030 bepaald. De provincie Groningen, Groningen Seaports en het bedrijfsleven in de Eemsdelta zijn verheugd met dit nieuws.
Het beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied ligt van 20 maart tot en met 1 mei 2018 ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden op de plannen een beroep in dienen.
Morgen, 13 maart 2018, zal de wetenschappelijke commissie Zeehondenopvang een advies uitbrengen aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de toekomst van de zeehondenopvang.

Advertentie