U bent hier

Overheid en Overig

Als een van Europa’s meest ambitieuze en innovatieve natuurherstelprojecten is Marker Wadden vanaf deze maand onderdeel van het European Rewilding Network. De organisatie Rewilding Europe verbindt, ondersteunt en versterkt projecten in Europa waarin gewerkt wordt aan herstel van natuurlijke dynamiek en wildere natuur.
In zijn eerste debat, vorige week, met de Tweede Kamer over gaswinning rond de Waddeneilanden liet minister Wiebes zich niet overtuigen door Kamerleden, bestuurders uit Noord-Nederland en de burgemeesters van alle Nederlandse Waddeneilanden.
In zijn eerste debat, vorige week, met de Tweede Kamer over gaswinning rond de Waddeneilanden liet minister Wiebes zich niet overtuigen door Kamerleden, bestuurders uit Noord-Nederland en de burgemeesters van alle Nederlandse Waddeneilanden.
Het besluit over gaswinning in Groningen moet over en wel onder verantwoordelijkheid van de nieuwe minister Wiebes (VVD). Niet voor het eerst had het ministerie onder leiding van voormalig minister Kamp (VVD) een te slecht beargumenteerd besluit over deze gaswinning genomen.
De provincies Friesland, Drenthe en Groningen vinden dat er per direct een afbouwplan moet komen voor de gaswinning onder de Noordelijke provincies en de Waddenzee. Dat blijkt uit de ‘slotverklaring’ van maatschappelijk organisaties die zij donderdag tijdens de Noordelijke Klimaattop in Groningen hebben ondertekend.
Na Wild Geraas 1 komt Arnold Jan Scheer met Wild Geraas 2.0, een film over het sinterklaasfeest en een ontdekkingsreis naar de oorsprong.
De hoogste tijd voor een antwoord.....
De toekomst van statiegeld wordt in de komende zes weken bepaald. Dit is de finale. Mijn strijd van het afgelopen jaar is vernauwd tot twee sleutelmomenten.

Advertentie