U bent hier

Advertentie

Waddenzee

In de oostelijke Waddenzee, een deel van het Westwad en de Noordzee boven de eilanden mogen geen tijdelijk geen schelpdieren gewonnen worden. Tijdens controles is een verhoogde concentratie ASP vormende algen aangetroffen. Op het oostwad, in de ruime omgeving van Lauwersoog, is veel sterfte onder de oesters.
Na de primeur van vorig jaar is de tweede uitgave van het jaaroverzicht Wadden in Beeld 2016 gepubliceerd en aangeboden aan Bas Eenhoorn, voorzitter van het Regiecollege Waddengebied.
Beleef op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni de Dag van het Wad. We vieren dan dat de Waddenzee sinds 2009 Werelderfgoed is
Na de primeur van vorig jaar is de tweede uitgave van het jaaroverzicht Wadden in Beeld 2016 gepubliceerd en aangeboden aan Bas Eenhoorn, voorzitter van het Regiecollege Waddengebied.
Het rapport ‘De toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende bodem’, uitgegeven door de Waddenvereniging, is een brede analyse van de huidige stand van de wetenschap ten aanzien van zeespiegelstijging, sedimentatie en bodemdaling.
De vissers van de coöperatie Vissers van de Kust werken mee aan onderzoek naar de visstand. De eerste klus is een onderzoek bij Noarderleech - Hallumer Ryt. Het Fryske Gea maakt daar een estuarium, een geleidelijke natuurlijke overgang tussen zoet en zout. Het onderzoe s een nulmeting; het levert de basisgegevens op waarmee je later kunt onderzoeken wat de effecten van het nieuwe estuarium zijn.
’tAiland Lauwersoog heeft maandag 5 juni 2017 een prachtige Oester- en kokkeltocht op ’t Wad voor de boeg.
’tAiland Lauwersoog heeft zondag 4 juni 2017 een prachtige Oester- en kokkeltocht op ’t Wad voor de boeg.

Advertentie