U bent hier

Bijna alle gemeenten werken mee aan loting Friese Dorpentop

Bijna alle Friese gemeenten hebben meegewerkt aan de loting uit de Basisregistratie Personen door het versturen van de uitnodigingsbrieven aan de gelote inwoners voor de Friese Dorpentop. Gisteren hebben 22 Friese gemeenten in totaal een kleine tienduizend uitnodigingen verstuurd. Helaas hebben de gemeenten Harlingen en Terschelling besloten af te zien van medewerking. Voor inwoners van deze gemeenten heeft de organisatie van de Friese Dorpentop een andere mogelijkheid bedacht om te kunnen deelnemen.

De Friese Dorpentop is een burgerinitiatief om inzicht te krijgen in wat de Friezen belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese platteland, en om te experimenteren met een nieuwe democratie. De organisatie respecteert de keuze van de twee gemeenten om de loting niet te faciliteren, maar wil de inwoners van deze gemeenten wel de kans geven om deel te nemen. Daarom is er voor inwoners van Harlingen en Terschelling een aparte aanmeldknop op de website www.friesedorpentop.frl. Volgens de verdeelsleutel op basis van het aantal plattelandsbewoners per gemeente mogen 28 inwoners van de gemeente Harlingen en 9 van Terschelling deelnemen. Wanneer zich meer mensen aanmelden uit deze gemeenten, wordt er geloot.

De Friese Dorpentop vindt plaats op zaterdag 5 november. Duizend Friezen gaan dan in het WTC Expo met elkaar in gesprek over de toekomst van het Friese platteland. Soortgelijke burgertoppen hebben eerder plaatsgevonden in o.a. Amersfoort, Groningen, Uden en Amsterdam. De Friese Dorpentop wordt de eerste provinciebrede burgertop.

Bronnen: 

Friese Dorpentop

Nog geen stemmen
Reactie plaatsen? Lees eerst de huisregels.

Advertentie