U bent hier

Visonderzoek Hallumer Ryt

De vissers van de coöperatie Vissers van de Kust werken mee aan onderzoek naar de visstand. Dat doen ze vanuit de Visserijloods in Lauwersoog (Haven 6B). De eerste klus is een onderzoek bij Noarderleech - Hallumer Ryt. Bijna alle riviermondingen in Nederland zijn met dijken afgesloten. De zeedijk vormt een harde grens tussen het zoete binnenwater en het zoute Wad. Dat is slecht voor trekvissen zoals paling en stekelbaars die niet meer heen en weer kunnen tussen zoet en zout.

Het Fryske Gea maakt bij Hallumer Ryt een nieuw estuarium, een geleidelijke natuurlijke overgang tussen binnenwater en Wad. Van 10 tot 12 mei is een ‘nulmeting’ uitgevoerd. Het levert de basisgegevens op waarmee je later kunt onderzoeken wat de effecten van het nieuwe estuarium op de natuur en de visstand zijn.

De vangst is goed. Vissers hebben al een tijdje het idee dat het beter gaat met de bot. Dat wordt met dit onderzoek bevestigd. En de puitaal lijkt ook weer terug te komen. Naast trekvissen zoals stekelbaars en spiering zit er jonge haring in de fuiken en een paar mooie gepen. Het is nu gepentijd aan de kust, ze komen hier om te paaien. 

Na drie tijen met hoogwater en het meten en wegen van de vangst wordt het weer, de tijdelijke vanginstallatie, opgeruimd. In de nazomer zal de volgende meting plaatsvinden.

Opdrachtgever voor het onderzoek is Van Hall Larenstein met Het Fryske Gea. Het onderzoek is onderdeel van Wad’nKennis en wordt samen met studenten van  Van Hall Larenstein en Hogeschool Zeeland uitgevoerd. Dit project zal meer kennis en inzicht geven in het functioneren van kwelders met en zonder zoet-zoutgradiënten. 

Bronnen: 

Vissers van de Kust

Average: 3 (2 votes)
Reactie plaatsen? Lees eerst de huisregels.

Advertentie