U bent hier

Gedicht van Barones Van Heeckeren uit 1881 op Ameland

In 1881 schreef barones Jacoba Crommelin van Heeckeren op Ameland een prachtig gedicht in het poëziealbum van Anne Jeanette Geerling (1853-1910). Dit gedicht kunt u hier lezen. Misschien lukt het u de cursieve woorden te lezen?

Gedicht van barones Jacoba Crommelin van Heeckeren uit 1881

Eerder publiceerden we een artikel over een gedicht met een onbekende schrijver van 1879 uit het poëziealbum van Anne Jeanette Geerling (1853-1910). Helaas, weten we nog steeds niets wie te schrijver is. De naam is onleesbaar...

In datzelfde poëziealbum staat tot onze verrassing een gedicht van Jacoba Crommelin van Heeckeren van 10 januari 1881. We hebben dit gedicht getranscribeerd maar helaas zijn de cursieve woorden niet goed leesbaar. De barones Van Heeckeren schreef het volgende gedicht.

Lijden
Konden menschen lippen spreken

Want soms in menschen hart gevoelt
Kunnen stromen voor doen lieken
Dienen harten zou het breeken
die nooit meelij had door woeld.

O daar zijn op aarde smarten
Die geen land nog klank beschrijft
Die zelfs liefdes blikken tarten
En vier doorn in 't diepst des harten
voor elk oog verborgen blijft.

Maar één is er die de wonden
Door dien door gewrocht aanschouwt
Bij wien laafnis wordt gevonden
Stervling in die lijdens stonden
Wie aan hem, aan hem vertrouwt

Hij behoeft geen klank onheren(?)
Aan het diepste diep van 't hart
In dat harte kan hij leren
Zijne liefde sal genezen
Zelfs in 't folhemd wee der smart.

In herinnering aan uwe liefhebbende Jacoba
Nes op Ameland
10 januari 1881
Baronesse van Heeckeren.

De scans van het originele gedicht staan als afbeeldingen bij dit artikel. Wellicht kunt u controleren of de cursieve woorden juist getranscribeerd zijn? U kunt onderaan dit artikel reageren of mailen naar info@amelanderhistorie.nl

We danken Ria Evers-Dokter (Waddenposter 'Badhuus') voor het herlezen en controleren van onze transcriptie.

Nog geen stemmen
Reactie plaatsen? Lees eerst de huisregels.

Advertentie