U bent hier

Ontstaan & Milieu

Vlieger in het water

Grouster start-up SeaQurrent begint deze week met energie opwekken uit getijdestroming, met de TidalKite. Dat is een soort vlieger die in het water hangt.

Provincie steunt varen op waterstof

De provincie Groningen steunt het project 'Waterstof in Schepen Lauwersoog'. Hierbij maken ondernemers in de haven gebruik van waterstof voor hun schepen. De provincie Groningen heeft besloten het initiatief een subsidie te verlenen van € 50.000,-. Het uiteindelijke doel is dat de scheepsvloot van Lauwersoog volledig fossielvrij wordt.

Windpark Fryslân mag worden aangelegd

Het inpassingsplan 'Windpark Fryslân' blijft in stand. De bezwaren tegen zowel het inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu als de bijbehorende besluiten die het windpark mogelijk maken, zijn ongegrond. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (11 juli 2018).

Cadeau voor jarig Werelderfgoed Waddenzee

Zaterdag 30 juni geeft Doe eens Wad 2.000 jutzakjes cadeau aan Werelderfgoed Waddenzee. Met tal van activiteiten in het hele waddengebied wordt die dag de verjaardag van Werelderfgoed Waddenzee gevierd.

Eerste fossielvrije handelsmissie naar de Wadden

Eerste fossielvrije handelsmissie naar de Wadden levert 75 leads voor start-ups op Windenergie opwekken met vliegers op Schiermonnikoog en Ameland door Kitepower

Provincie Groningen promoot onkruidbestrijding zonder gif

De provincie Groningen organiseert drie demonstraties in Noord-Nederland om te laten zien hoe mechanische onkruidbestrijding in de landbouw werkt. Er komen steeds meer nieuwe, alternatieve manieren om onkruid te bestrijden zonder gif te hoeven gebruiken.

Boekpresentatie 'De Watergeuzen. Een vergeten geschiedenis, 1568-1575'

Op woensdag 7 maart vond in Museum Het Hannemahuis in Harlingen de boekpresentatie van De Watergeuzen. Een vergeten geschiedenis, 1568-1575 van Anne Doedens en Jan Houter plaats. In aanwezigheid van ruim 50 genodigden, hielden de schrijvers een enthousiaste presentatie van hun boeken en over de bijzondere feiten die ze over de Watergeuzen boven water hebben gehaald.

Blue Sea Bag voor Den Helder

Den Helder ontvangt allereerste Blue Sea Bag voor schonere zeeën van Omar Munie

Jutterslantaarn - Een 'feestje'

De twaalfde Jutterslantaarn heeft de naam "Een 'feestje'" meegekregen. Een feestje is natuurlijk nooit leuk als je er zo het milieu mee vervuilt, dieren lastig maakt en zelfs slachtoffers maakt.

Jutterslantaarn Vrijdag de 15e

Op vrijdag de 15e december jutten we vissersdraad, een plastic fles en een stok. Van het oranje draad maken we de 'versiering' van deze lantaarn, die we 'Vrijdag de 15e' noemen.

Pagina's