U bent hier

Werken & Wonen

Friezen en Brabanders vragen Haagse politiek om hulp tegen gashonger van Vermilion

Inwoners en politici uit Friesland en Brabant hebben minister Eric Wiebes van Eonomische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer in Den Haag gevraagd de gaswinning van Vermilion Energy BV in hun gemeenten aan banden te leggen. Zij willen dat er meer werk wordt gemaakt van de overstap op duurzaam koken en stoken. Dit deden zij donderdag voorafgaand aan het Kamerdebat.

GroenLinks wil verbod op zoutwinning in Groningen en Waddenzee

Vanwege de vele incidenten met en risico’s van zoutwinning wil GroenLinks een verbod daarop in een deel van Groningen en onder de Waddenzee. Er zijn meerdere lekkende putten geweest en er is kans op bodemdaling, aardbevingen en het lekken van diesel die wordt gebruikt bij de winning. Dit stelt GroenLinks-Tweede Kamerlid Van der Lee vandaag voor in het debat over de mijnbouw.

Aanleg proefvakken met aangepaste Elastocoast op dijk bij Wierum

Maandag 1 oktober is Heijmans in opdracht van Wetterskip Fryslân gestart met de aanleg van een aantal proefvakken met aangepaste Elastocoast op de Waddenzeedijk bij Wierum. De proefvakken krijgen een nieuwe laag met aangepaste, sterkere mengsels Elastocoast om erosie tegen te gaan.

Ameland vandaag - Jutappelboom

Er spoelde eens (1985 - 1990?) een lading appelen aan op het strand van Ameland en jutters namen die mee. iedereen die zin had in appels ging met een boodschappentas of kratje naar het strand, legde thuis de rode appels op zolder. Amelanders aten er de hele winter van. Enkele van die appels zijn geplant en van de poters zijn een paar appelbomen gegroeid.

Wetterskip Fryslân onderzoekt visstand

Wetterskip Fryslân start deze week met de opname van de visstand in een groot aantal wateren in haar beheergebied. Hierbij wordt gekeken naar aantallen, soorten, het gewicht en de conditie van de vissen. Daarnaast doet het waterschap onderzoek naar de waterkwaliteit, waterplanten, algen en kleinere waterdieren. Al deze metingen geven inzicht in de ecologische toestand van het Friese water.

21e symposium Waddenacademie Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling

21e symposium Waddenacademie Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling

De Traanroeier heeft nieuw riet

Het werk zit erop: Rietdekkersbedrijf Van der Zee uit Oudebildtzijl heeft de kap en romp van molen De Traanroeier van nieuw riet voorzien. De molen ziet er stralend uit. In totaal zijn de rietdekkers twaalf weken bezig geweest. Met slechts een keer één regenbuitje en niet teveel wind waren de omstandigheden de hele periode ideaal.

Overname ECR is rond

ECR (European Care Residences) is per 23 juli jl. opgegaan in ECR 2.0. ECR 2.0 valt onder het management van de nieuwe aandeelhouders die eigenaar zijn van onder andere zorginvesteerder Blueprint Group.

Tewaterlating fuikenbootje bij Kaap Skil

Hans Jongendijk, vrijwilliger van Museum Kaap Skil, had er een megaklus aan: het opknappen van het fuikenbootje van het museum. Op donderdag 28 juni werd het prachtig gerestaureerde bootje te water gelaten. Het beeld van de Skilsloot met het Skilder straatje in het openluchtmuseum is weer compleet.

Trots op vissers overheerst tijdens ‘Dei fan de Fiskerij’

De visserijsector is vandaag positief voor het voetlicht gebracht tijdens de Dei fan de Fiskerij in Moddergat. Ruim duizend mensen kwamen op dit evenement af. ,,We hebben vandaag met z’n allen laten merken hoe ‘grutsk’ we op de vissers zijn. Daarmee is ons belangrijkste doel bereikt’’, aldus organisator Anke Bijlsma.

Pagina's