U bent hier

Disclaimer

Disclaimer & Copyright & Privacy & Cookie

Disclaimer
De op deze website weergegeven informatie wordt door Waddenpost met zorg samengesteld en beheerd, maar voor de juistheid of volledigheid kan zij niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door haar zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

Waddenpost aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Waddenpost kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Waddenpost is niet verantwoordelijk voor links die naar websites van derden leiden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van die links. Waddenpost staat niet garant voor de juistheid van informatie op de websites van derden waarnaar een link van Waddenpost verwijst.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, handels- en merknamen, logo's en beeldmerken, zijn eigendom van Waddenpost dan wel de Waddenposter. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.
Al het materiaal op Waddenpost valt onder het auteursrecht. Zie je een bijdrage die is overgenomen van elders, zonder toestemming van de auteursrechthebbende, meldt dit aan Waddenpost.

Privacy
Indien je bij het gebruik van deze website persoonsgegevens verstrekt, zal Waddenpost zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verstrekte persoonsgegevens worden door haar gebruikt om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zij zal jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst met jou.

Waddenpost zal je op verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij haar zijn geregistreerd en waar nodig deze gegevens aanpassen. Als je geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen van Waddenpost dan kun je dit aan ons kenbaar maken. Je persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd.

Cookies 

Op deze internetsite gebruiken we cookies om de inhoud van onze internetsite te verbeteren en het aantal bezoeken op onze internetsite te kunnen vaststellen. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.
Websites van derden kunnen cookies in de browser plaatsen om ze te kunnen lezen en derden kunnen webbeacons gebruiken om informatie te verzamelen als resultaat van de weergave van de advertenties op Waddenpost.

Wijzigingen
Waddenpost behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy policy en Disclaimer. Het is aan te bevelen regelmatig deze pagina te bezoeken om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven.

Heb je vragen over bovenstaande onderwerpen, dan kun je die richten tot:
Persbureau Ameland o.v.v. Waddenpost
O.P. Lapstraat 7
9161 BV Hollum Ameland
Nederland