U bent hier

Eten & Drinken

Er zijn op het moment geen artikelen in deze categorie.

Sport & Evenement

Er zijn op het moment geen artikelen in deze categorie.

Strand & Zee

Er zijn op het moment geen artikelen in deze categorie.

Vervoer & Verbinding

Er zijn op het moment geen artikelen in deze categorie.

Halligen

De Halligen voor de kust van Sleeswijk-Holstein zijn schilderachtige eilandjes in de Waddenzee. Ze doemen als fata morgana’s op in het water. Het zijn voor het grootste deel dijkloze eilandjes, waar zich mensen hebben gevestigd. Om zich te handhaven en te beschermen tegen het hoge water hebben ze hun boerderijen op terpen gebouwd.
Noord-Friesland: er zijn nog altijd veel mensen die denken dat je het dan over de omgeving van Dokkum hebt. Maar er is ook nog een ander Noord-Friesland. Dat ligt in het noorden van de Duitse Bondsrepubliek, aan de Noordzeekust aan de westkant van het Land Sleeswijk-Holstein. In het officiële Duits is het Nordfriesland, in de taal van de Noord-Friezen zelf Nordfriislon.
Sinds december 2015 vangt Hallig Hooge een Afghaans vluchtelingen gezin op. Het gezin bestaat uit de ouders en hun 4 kinderen. De 3 dochters de zoon zijn respectievelijk 8, 7, 5 en 3 jaar oud. De gemeente met zijn 100 inwoners was goed voorbereid op de komst van het gezin. Men stelde hen een gemeentewoning ter beschikking.
Hallig Oland is een van de oudste Halligen in de Noord-Friese Waddenzee. En ook de meest noordelijkste van alle Halligen. Een Hallig heeft normaliter geen zeewering en de huizen staan op terpen. Deze kunstmatig opgeworpen heuvels moeten de bewoners beschermen bij extreem hoge waterstanden.
Hallig Hooge geeft een Afghaanse vluchtelingengezin een warm welkom en een nieuw thuis. De familie betrekt hier een grote gemeentelijk huurwoning. Het gezin bestaat uit de ouders en hun vier kinderen. Momenteel is men druk doende de aankomst van het gezin voor te bereiden.
Vijf jaar heeft Martin Witte als pastoor gepreekt op Hallig Hooge. Nu verlaat hij de kleine Hallig. Vanaf november aanvaardt hij een pastoraat in Denemarken. Ondanks zijn vertrek hoeven de kerklieden hoeven hun godsdienst niet te missen. Voorlopig zal een vrouwelijke hulpprediker de diensten voorgaan. Bedoeling is dat het ambt pas in de zomer van 2016 nieuw bezet wordt.
Vroeger waren er heel veel rotganzen in de buurt van de Noordzee te vinden. Nog veel meer dan tegenwoordig. De grote aantallen gaf aanleiding tot het ontstaan van allerlei geruchten en legendes. De meest bekende legende is die van de "Entenbaum" wat in het Nederlands "eenden boom" betekent. Deze term vind je terug in het woordenboek van de gebroeders Grimm.
De WaddenWebsite van de Maand april 2015 is de website over ondermeer de Halligen, de kleine eilandjes in de Duitse Waddenzee.

Advertentie