U bent hier

Advertentie

Waddenzee

Het Waddengebied zal in de nacht nog donkerder worden. Het maatregelenpakket om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied is namelijk afgerond en in gang gezet. Vooral strooilicht van lantaarnpalen is nog een groot probleem op veel plekken. Het gaat om een grootschalige aanpak waarbij maar liefst 44 partijen zijn betrokken.
De van nature aanwezige vaargeul Westgat tussen de Noordzee en de haven van Lauwersoog is op diepte gebracht. De grotere viskotters kunnen nu ook bij laagwater Lauwersoog weer bereiken en uitvaren. De baggerwerkzaamheden hiervoor zijn vrijwel afgerond.
‘tAiland Lauwersoog organiseert op zondag 15 juli 2018 van 10.00-16.00 uur de vistocht Harderjacht bij Schiermonnikoog.
De visserijsector is vandaag positief voor het voetlicht gebracht tijdens de Dei fan de Fiskerij in Moddergat. Ruim duizend mensen kwamen op dit evenement af. ,,We hebben vandaag met z’n allen laten merken hoe ‘grutsk’ we op de vissers zijn. Daarmee is ons belangrijkste doel bereikt’’, aldus organisator Anke Bijlsma.
Geen Skiemer Wad maar Donker Wad, op het Suudwest bij Hollum.
Donderdag 21 juni is de langste dag, ofwel de kortste nacht. Met Waddengoud klipper Willem Jacob kun je dit fenomeen op het wad ervaren.
Zes keer per jaar schrijven de vissers Jan Rotgans en Jan Heijligenberg een stukje over hun belevenissen op het Westelijke Wad. Een dagje lijnvissen op het westelijke Wad.
26 mei 2018: Lauwersmeerdag Ontdek de zee in het Lauwersmeer

Advertentie