U bent hier

Fries, een rijkstaal

Tijdens de inhuldiging van Koning Willem-Alexander OP 30 APRIL 2013 maakte Tweede Kamerlid Lutz Jacobi de tongen los door in het Fries de belofte af te leggen. Velen dachten dat ze zei: “Dat vertik ik,” maar ze zei juist dat ze trouw beloofde. Ze zei: “Dat ûnthjit ik.” Dat beloof ik.

Ûnthjit
Tweede Kamerlid Lutz Jacobi beloofde in het Fries trouw aan de constitutionele monarchie. “Dat ûnthjit ik” klonk het in De Nieuwe Kerk bij de Verenigde Vergadering ter ere van de inhuldiging van de Koning. Volgens de Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning volgt na de toespraak van de Koning en het afleggen van de eed door de Koning de inhuldiging. Het middelpunt daarvan is een verklaring van de Voorzitter van de Verenigde Vergadering namens de Staten-Generaal, de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten, waarna elk Lid van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer en elke gedelegeerden uit het Caribisch gebied hoofd voor hoofd de eed afleggen of de belofte doen. Dit is een plechtige wijze om de verbondenheid van Staten-Generaal en Koning met het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet tot uiting te brengen.
Het Friese Kamerlid maakt gebruik van het recht om in de tweede rijkstaal, het Fries, de belofte af te leggen.

Westlauwers Fries
Het Fries, dat eigenlijk het Westlauwers Fries heet, is de tweede rijkstaal binnen Nederland. Als rijkstaal kan het Fries gebezigd worden in het officiële verkeer. Gebruik van het Fries is daarmee het uitoefenen van een recht. De status van het Fries als rijkstaal is niet vrijblijvend voor overheidsinstanties. Overheidsdienaren dienen het Fries in ieder geval passief beheersen. Ze mogen de Fries sprekenden het recht om gebruik te maken van een officiële taal niet ontnemen. In overheidsdocumenten en in de rechtspraak hebben burgers recht op gebruik van het Fries.

Minderheidstaal
Het is in Nederland een minderheidstaal. Bijna een half miljoen mensen spreken het en 350.000 noemen het hun moedertaal. Het Fries verschilt van het Nederlands en staat dichtbij de oude Engelse taal.

Europese Unie
De Friezen zijn een door de Europese Unie erkende nationale minderheid, met een taal die is erkend als minderheidstaal. Het Fries wordt in drie gebieden gesproken.

  1. Door 350.000 mensen als hun moedertaal in de provincie Fryslân;
  2. in het westen van de provincie Groningen;
  3. door tweede taal-sprekers en moedertaalsprekers buiten de provincie.
Bronnen: 

Friesch Dagblad
eerstekamer.nl

Average: 3.5 (2 votes)
Reactie plaatsen? Lees eerst de huisregels.

Advertentie