U bent hier

Historische kaarten van Friesland

Tresoar en DeeEnAa hebben een gezamenlijk project opgezet rond het ontsluiten van historische kaarten van Fryslân. Er werd 19 september 2013 een website gelanceerd waarop een kleine 300 historische kaarten van Fryslân zijn te vinden. Ze worden op een nieuwe, innovatieve wijze gepresenteerd worden.

Historisch kaartmateriaal
Dankzij het project wordt een grote hoeveelheid historisch kaartmateriaal op een unieke manier ontsloten en gepresenteerd. Voor iedere Friese plaats is een uniforme serie kaartfragmenten gemaakt en waar mogelijk aangevuld met meer specifieke, bekende en onbekende kaarten. Op de nieuwe website www.frieslandopdekaart.nl kan onder meer op plaats gezocht worden naar het kaartmateriaal. 
Uniek is dat de kaarten in Google Maps en Google Earth getoond kunnen worden als een overlay die meer of minder transparant gemaakt kan worden. Op die manier kan men heel eenvoudig zien hoe het Friese landschap in de loop der eeuwen veranderd is.

FrieslandWonderland
Het kaartmateriaal is onderdeel van het cultuurhistorisch en toeristisch platform FrieslandWonderland. Via een koppeling aan dat platform worden ook de websites van zo’n 100 dorpen ’gevoed’ met de kaarten voor het betreffende dorp. Daarmee wordt invulling gegeven aan de doelstelling van Tresoar om de eigen collectie via zoveel mogelijk kanalen te verspreiden.

Atlassen van Schotanus en Eekhoff
Het kaartmateriaal op www.frieslandopdekaart.nl omvat de kaarten uit de atlassen van Schotanus en Eekhoff, topografische kaarten uit verschillende periodes én een groot aantal specifieke kaarten: stadsplattegronden in soorten en maten, kaarten van veenontginningen, waterstaatkundige kaarten, kadastrale kaarten, uitbreidingsplannen en meer. Er zal regelmatig nieuw kaartmateriaal aan toegevoegd worden. 

DeeEnAaa en FrieslandWonder zijn partners van Waddenpost

Bronnen: 

DeeEnAa

Nog geen stemmen
Reactie plaatsen? Lees eerst de huisregels.

Advertentie