U bent hier

Raad van State: afbouw van aardgas is hard nodig

Het besluit over gaswinning in Groningen moet over en wel onder verantwoordelijkheid van de nieuwe minister Wiebes (VVD). Niet voor het eerst had het ministerie onder leiding van voormalig minister Kamp (VVD) een te slecht beargumenteerd besluit over deze gaswinning genomen. Nieuw is wel dat de Raad van State duidelijk stelt dat het kabinet Rutte II meer aandacht had moeten schenken aan maatregelen om de vraag naar gas te verminderen.

De uitspraak volgt op het beroep dat door veel partijen, zoals de Groninger Bodembeweging en Milieudefensie maar ook de Waddenvereniging, werd ingediend bij de Raad van State. Minister Wiebes zal nu bij zijn nieuwe besluit de mogelijkheden om 'van het gas' af te gaan serieus moeten onderzoeken.

Ook het argument van minister Kamp dat leveringszekerheid voor binnenlandse- en buitenlandse aardgasgebruikers belangrijker is dan veiligheid, werd door de Raad van State van tafel geveegd. Hoewel dit vonnis nog veel openlaat, stuurt de Raad van State het kabinet toch in een duidelijke richting. Wat Wiebes daarmee doet zal het komende jaar moeten gaan blijken.

Bronnen: 

Waddenvereniging

Nog geen stemmen
Reactie plaatsen? Lees eerst de huisregels.

Advertentie