U bent hier

It Fryske Gea raadpleegt leden over windenergie

It Fryske Gea wil als de vereniging voor natuurbescherming in Fryslân en als beheerder van ruim 20.000 hectare natuurterrein haar standpunt over windenergie actualiseren. Daarom wordt vandaag naar ruim zesduizend leden van de vereniging online een enquête over windmolens verstuurd.

Energieakkoord
In 2013 is een energieakkoord gesloten tussen de overheid en enkele tientallen maatschappelijke organisaties over zowel energiebesparing als nieuwe energiebronnen. Vertaald naar windenergie is de doelstelling om het huidig opgesteld vermogen in Nederland op land van ongeveer 2.000 megawatt (MW) te laten komen tot 6.000 MW in 2020. Voor de provincie Fryslân betekent dit concreet 530 MW (circa 220.000 huishoudens) op te stellen windenergie.

Windmolens
Als gevolg daarvan wordt er de laatste tijd in Fryslân veel gesproken over de toekomst van windenergie in de provincie Fryslân. Windmolens leveren schone energie, maar ze kunnen ook een aantasting vormen voor bepaalde waarden. Bij het onderwerp windenergie krijg je dan ook te maken met leefbaarheid, economie, landschap, natuur en duurzaamheid. De enquête gaat in op wat van belang is bij plaatsing van windmolens. Waar worden ze wel of juist niet geplaatst? Wat maakt een windmolen mooi of lelijk? It Fryske Gea wil de uitkomsten uit deze enquête gebruiken voor haar inbreng in het debat over windenergie.

Leden
It Fryske Gea telt momenteel 32.000 leden. Ruim zesduizend leden waarvan het emailadres bekend is, wordt vandaag online de enquête toegezonden met het verzoek om deel te nemen. Andere belangstellende leden kunnen via het secretariaat van It Fryske Gea (zie www.itfryskegea.nl) aangeven dat ze aan de enquête willen deelnemen. De resultaten worden o.a. gepubliceerd in het magazine van It Fryske Gea dat in mei verschijnt.

Bronnen: 

It Fryske Gea

Nog geen stemmen
Reactie plaatsen? Lees eerst de huisregels.

Advertentie