U bent hier

Publicatieregels

Publicaties – De Regels
De Waddenposter kan teksten publiceren, foto’s en YouTube filmpjes en de agenda vullen. De teksten kunnen verhalen zijn, gedichten, liedteksten, blogs, informatieve artikelen, nieuws, bedrijfsbeschrijvingen en creatieve uitingen.

Wadden
Eén criterium staat als een paal boven water: Wadden en dan specifiek het waddengebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. Wat je ook publiceert, het moet direct en anders linksom of rechtsom met de
wadden van Nederland, Duitsland en Denemarken te maken hebben. De onderwerpen zijn divers. Het kan gaan om natuur, evenementen, bedrijven, wetten, bedreigingen en schilderijen van het waddenlandschap.
Er is geen nee, zolang de rode draad maar wordt gevolgd.

Vorm
Elke publicatie moet aan een paar regels voldoen:

 1. De inhoud moet eigen werk zijn of je moet als Waddenposter recht hebben om de publicatie onder jouw naam te publiceren. Bij plagiaat of inbreuk op auteursrechten wordt de publicatie afgekeurd of geblokkeerd.
 2. Elke publicatie is voorzien van een inleiding van tussen de 100 en maximaal 400 tekens, inclusief spaties. Bij een fotoalbum of filmpje staat ook een inleiding waarin het wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe zo nauwkeurig mogelijk wordt beschreven. Foto's krijgen een foto-onderschrift.
 3. De tekst bestaat uit correct gespelde en grammaticaal juiste taal. Als er fouten in de tekst zitten wordt deze afgekeurd. Ben je niet zeker van je zaak, laat het stuk dan door iemand anders lezen en corrigeer het voor publicatie.
 4. Elke publicatie wordt ondergebracht in een van de rubrieken zoals aangegeven op de website Waddenpost.
 5. Gebruik je informatie van derden, doe dan aan bronvermelding. Noem na de schrijver en de titel van het boek en vermeldt het websiteadres van de website die je als bron hebt gebruikt op de volgende manier: is de bron Persbureau Ameland dan schrijf je in het vak Bronnen: persbureau-ameland.nl
 6. De teksten moeten minimaal een lengte hebben van 700 tekens, uitgezonderd gedichten en liedteksten en foto- en filmonderschriften. De lengte van creatieve teksten zoals gedichten is vrij (wel gelden de regels voor de inleiding) en de foto- en filminleidingen bestaan uit minimaal 100 en maximaal 400 tekens.
 7. Elke inleiding en elk foto-onderschrift is een uniek stukje tekst.
 8. Bestaat er over het onderwerp waarover jij wilt publiceren al een publicatie, kies dan voor een eigen invalshoek of kies een ander onderwerp. Dubbelingen in de website van Waddenpost worden afgekeurd.
 9. Elke publicatie is een afgerond geheel. Je kunt wel een serie artikelen plaatsen over een bepaald onderwerp. Ook van een serie is elk artikel een afgerond geheel.
 10. Plaats geen eerder op het internet gepubliceerd werk van jezelf. Wil je eerder elders op internet gepubliceerde bijdragen toch op Waddenpost publiceren, verwijder het dan eerst van internet en plaats het dan op Waddenpost. Je kunt het stuk ook bewerken, aanvullen, redigeren en veranderen en dan op Waddenpost plaatsen.
 11. Vul altijd het vak Samenvatting in. Dit deel van de tekst is op de voorpagina zichtbaar en het is bedoeld om je artikel op Internet vindbaar te maken. Gebruik in de samenvatting zoveel mogelijk de steekwoorden uit je tekst. Deze samenvatting is niet te zien als je het artikel zelf aanklikt.
 12. Vul de plaats van handeling in, zodat er na publicatie een kaartje bij je publicatie op de website verschijnt met een aanduiding van de plek waar jouw publicatie over gaat. Vul ook het kaart onderschrift (map description) in.
 13. Schrijf geen hele woorden met hoofdletters.
 14. Gebruik de opmaakfunctie van de opmaakbalk. Maak de kopjes boven alinea's vet en gebruik de opsommingtekens voor opsommingen.
 15. Plaats niet meer dan één actieve link in de tekst.
 16. Plaats geen logo of websitenaam middenin de te publiceren foto. Wil je je naam op de foto publiceren, zet hem dan klein onderin de hoek.
 17. Publiceer minstens één publicatie binnen een week na aanmelding. Lees ook de Voorwaarden.
 18. Plaats beschrijvende artikelen en geen reclameteksten. Wie wil adverteren kan zich aanmelden als adverteerder.
 19. Deze regels kunnen wijzigen en worden aangevuld. Neem er dus af en toe een kijkje.