U bent hier

Kunst & Cultuur

Er zijn op het moment geen artikelen in deze categorie.

duurzaam

Duurzame wadden.

Voorvechter Kening fan 'e Greide in Duurzame top 100

Klaas Sietse Spoelstra uit Terband is doorgedrongen tot de top 25 van groenste denkers en doeners die het dagblad Trouw jaarlijks presenteert. De eigenaar van Nij-Sicht en initiatiefnemer van het burgercollectief Kening fan é Greide dank deze klassering aan zijn jarenlange inzet voor het herstel van de soortenrijkdom en de invloed daarvan op fauna, bodem én leefomgeving.

Vlieger in het water

Grouster start-up SeaQurrent begint deze week met energie opwekken uit getijdestroming, met de TidalKite. Dat is een soort vlieger die in het water hangt.

Provincie steunt varen op waterstof

De provincie Groningen steunt het project 'Waterstof in Schepen Lauwersoog'. Hierbij maken ondernemers in de haven gebruik van waterstof voor hun schepen. De provincie Groningen heeft besloten het initiatief een subsidie te verlenen van € 50.000,-. Het uiteindelijke doel is dat de scheepsvloot van Lauwersoog volledig fossielvrij wordt.

Eerste fossielvrije handelsmissie naar de Wadden

Eerste fossielvrije handelsmissie naar de Wadden levert 75 leads voor start-ups op Windenergie opwekken met vliegers op Schiermonnikoog en Ameland door Kitepower

Eerste fossielvrije handelsmissie naar de Wadden

Van maandag 14 tot en met donderdag 17 mei gaan vijftien startups op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Lab Vlieland op handelsmissie naar de Wadden. De handelsmissie vindt plaats voorafgaand de Trilaterale Waddenzee Conferentie op 17 en 18 mei in Leeuwarden.

Onafhankelijk omgevingsproces Ternaard

De gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben samen met het ministerie van Economische Zaken en NAM ingestemd met de aanpak voor een onafhankelijk omgevingsproces Ternaard.

Provincie verleent omgevingsvergunning aan vijf windparken

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft voor vijf windparken een omgevingsvergunning verleend. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor het vervolgtraject, namelijk de bouw van de windparken.

PostNL bezorgt uitstootvrij op Terschelling en Ameland

Vandaag neemt PostNL op Ameland drie elektrische bezorgauto’s in gebruik. Na Terschelling is dit het tweede Waddeneiland waar het bedrijf zowel post als pakketten geheel uitstootvrij gaat bezorgen. PostNL gaat op alle Waddeneilanden uitsluitend elektrisch, met de fiets en te voet bezorgen.

Rijkswaterstaat laat duurzame en multi-inzetbare schepen bouwen

Rijkswaterstaat laat drie multifunctionele schepen voor de Rijksrederij bouwen. De Multi Purpose Vessel 30 (MPV 30) combineert diverse functies zoals vaarwegmarkering, patrouilleren, meten en visserijonderzoek op één schip. Het is voor het eerst dat Rijkswaterstaat met dergelijke multi-inzetbare en energiezuinige schepen gaat werken.

Sjoerd is de duurzaamste

In het weekend van Madnes, 7 tot en met 9 juli, kreeg Floris Oud van Strandpaviljoen te horen dat zijn strandpaviljoen tot duurzaamste van het land was uitgeroepen. Sjoerd mag zich net als in 2016 de Duurzaamste noemen. Oud had in dat festivalweekend geen gelegenheid om naar het vasteland te reizen en de prijs in ontvangst te nemen. Vrijdag 21 juli kwam Henk Klein Teeselink namens Strand Nederland

Pagina's