U bent hier

Kunst & Cultuur

Er zijn op het moment geen artikelen in deze categorie.

Tresoar

Wetterskip Fryslân draagt oude foto’s over aan Tresoar

Paul van Erkelens, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, heeft 27 september een deel van het waterschapsarchief overgedragen aan Bert Looper, directeur van Tresoar. Het gaat om ruim 2000 gedigitaliseerde foto’s en dia’s uit de periode van 1890-1990.

2018 - programma Lân fan Taal van start

Lân fan Taal (land van taal), een van de grootste evenementen rond Kulturele Haadstêd 2018, vangt definitief aan met de plannen. Het programma over meertaligheid zal zich voor een deel concentreren in Leeuwarden maar omvat heel Fryslân. De provincie trekt dit evenement en stelt nu de resterende € 4,65 miljoen beschikbaar, uit het totale budget van € 5,1 miljoen.

Weidevogels en regenwormen in een veranderend landschap

Op zondag 3 april a.s. organiseert RUG/Campus Fryslân een nieuwe editie van Museum Universiteit.

Scheepsgegevens uit de Sonttolregisters op Ameland

Als introductie op de Sonttolregisters en STRO, de SoundToll Registers Online database, hebben we een kort filmpje gemaakt waarin beknopt de achtergrond van het project wordt uitgelegd. Een korte historie van de tolheffing, tot aan de STRO database, waardoor deze indrukwekkende reeks registers te raadplegen valt.

Lezing over Holwerd aan Zee

Tresoar en De Culturele Onderneming organiseren een serie lunchlezingen.

Waddenacademie en Tresoar starten Internationale Waddenbibliotheek

'Een platform te zijn van en voor alle oude, bestaande en toekomstige kennis met betrekking tot het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied', dat is het doel van de Internationale Waddenbibliotheek, die op donderdag 15 oktober 2015 werd gepresenteerd.

Internationale Waddenbibliotheek

Een platform te zijn van en voor alle oude, bestaande en toekomstige kennis met betrekking tot het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied, dat is het doel van de Internationale Waddenbibliotheek, die op donderdag 15 oktober 2015 wordt gepresenteerd.

“De terpdame: het eerste Friese gezicht”

Op zondag 4 oktober aanstaande organiseert UCF in samenwerking met het Fries Museum en Tresoar een nieuwe editie van Museum Universiteit. Wij nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn.

Werk twaalf Friese schrijvers gaat naar Kunstmaand Ameland

Literair werk dat gemaakt is bij tekeningen van de Nederlandse Kring van Tekenaars voor het project ‘Het Museum van Binnenuit’ in het Natuurmuseum Fryslân, wordt in november geëxposeerd tijdens de Kunstmaand Ameland. Twaalf Friese schrijvers zijn gekoppeld aan twaalf tekenaars en hebben met nieuwe ogen naar de collectie van Natuurmuseum Fryslân gekeken.

Bijzondere samenwerking ‘Deel uw liefde voor Fryslân’

Erfgoedinstellingen houden markt over schenken en nalaten

Pagina's