U bent hier

Kunst & Cultuur

Er zijn op het moment geen artikelen in deze categorie.

weidevogel

Weidevogels en regenwormen in een veranderend landschap

Op zondag 3 april a.s. organiseert RUG/Campus Fryslân een nieuwe editie van Museum Universiteit.

Gerben Bakker van De Zeekraal in documentaire weidevogels op NPO2

Op 8 maart om 19.20 uur wordt een documentaire van Vroege Vogels over weidevogelboeren uitgezonden op NPO2. Hierin wordt het verhaal van boeren verteld die zich bovengemiddeld inzetten voor weidevogels. Gerben Bakker van Schapenkaasboerderij De Zeekraal in Waddengouddorp Oosterend op Terschelling, Neeke van Zwol en Egbert Zorgdrager laten in deze documentaire zien hoe zij dit op Terschelling doen.

Weidevogelstand in gebieden met agrarisch natuurbeheer stabiel

De stand van de weidevogels is weer stabiel in gebieden waar boeren aan agrarisch weidevogelbeheer doen. Het gaat om vogels zoals de kievit, grutto, tureluur en scholekster. Dit blijkt uit een rapport dat ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga opstelde. Het onderzoeksbureau deed dat in opdracht van de provincie Fryslân en BoerenNatuur.

350.000 euro voor beheer weidevogels

Er is 350.000 euro beschikbaar voor kansrijke gebieden voor weidevogels. Deze kansrijke gebieden worden ook wel weidevogelkerngebieden genoemd. Het gaat om een subsidie die bedoeld is voor vernatting van het land. Zoals een hoger waterpeil en plasdras gebieden (stukken ondergelopen land). Natte gronden zijn goed voor weidevogels.

Dertig miljoen euro naar boerencollectieven Groningen

De drie boerencollectieven die vanaf 1 januari 2016 het agrarisch natuurbeheer in Groningen uitvoeren, krijgen daar de komende zes jaar in totaal bijna 30 miljoen euro voor. Dat heeft gedeputeerde Staghouwer van de provincie Groningen met de boerenorganisaties afgesproken. Staghouwer overhandigde vrijdagmiddag een symbolische cheque aan de voorzitters van de drie collectieven.

Weidetop 2015

30 september Weidetop 2015 in Pakhuis De Zwijger, Amsterdam

Ruim 300.000 euro voor beheer weidevogels

Er is 50.000 euro subsidie beschikbaar voor extra beheer van weidevogels in Fryslân.

App voor weidevogelnesten

De Bond voor Friese VogelWachten, BFVW, lanceerde vorig jaar een vogel App. Met de nieuwe App kunnen nazorgers, beschermers van weidevogels en nesten, rechtstreeks in het veld nesten met eieren registreren. De gegevens worden meteen toegevoegd aan een totaal overzicht. Boeren en nazorgers weten vervolgens waar de nesten zich bevinden zodat er met landwerkzaamheden rekening mee gehouden kan worden.

Fryslân voor afschot wilde katten

Provincie Fryslân vindt dat jagers verwilderde katten moeten kunnen blijven afschieten. De provinciale staten staten staan met hun mening lijnrecht tegenover de Tweede Kamer.

Red de Rijke Weide

De Vogelbescherming roept vogelliefhebbers op de campagne Red de Rijke Weide te steunen: “We zijn dit jaar bij Vogelbescherming een grote landelijke campagne gestart: Red de Rijke Weide. Doel: het redden én uitbreiden van de bloemrijke weides van Nederland, en zo voorkomen dat de weidevogels uitsterven.

Pagina's