U bent hier

Kunst & Cultuur

Er zijn op het moment geen artikelen in deze categorie.

zeespiegelstijging

Groot meetprogramma tussen Ameland en Terschelling van start

Op 29 augustus start tussen Ameland en Terschelling een 5-weeks meetprogramma om de wisselwerking tussen wind, golven, zandverplaatsing en bodemleven in kaart te brengen. Deze kennis is nodig om te bepalen hoe het Nederlandse Kustbeleid vanaf 2020 wordt ingericht, om ons land te beschermen tegen zeespiegelstijging.

Zeespiegel stijgt deze eeuw mogelijk met een extra meter

De Antarctische ijskappen smelten sneller dan verwacht. Het KNMI noemt de omvang van het smelten ‘rampzalig’. Wetenschappers dachten dat het smelten van die ijskappen hooguit 10 centimeter zou bijdragen aan de zeespiegelstijging tot 2100. Nu gaan ze uit van tien keer zoveel. De nieuwe cijfers zouden betekenen dat Nederland zijn plannen voor de bescherming van de kust drastisch moet aanpassen, zegt

Staatssecretaris neemt nog geen extra maatregelen voor Waddenzee

De nieuwe staatssecretaris Martijn van Dam, opvolger van Sharon Dijksma, is vooreerst niet van plan extra maatregelen ter bescherming van de Waddenzee in gang te zetten.

Kustonderhoud strand Ameland-Midden

Rijkswaterstaat start op vrijdag 11 september a.s. met het aanbrengen van zand op het strand van Ameland-Midden. Tussen raai 12.400 en raai 17.000 storten baggerschepen via een persleiding 1 miljoen kubieke meter zand op het strand. Hierdoor blijft Ameland de komende jaren weer goed beschermd tegen de zee.

Waddenfonds investeert in verziltingprojecten

Door het stijgen van de zeespiegel in de Waddenzee en door bodemdaling krijgt de landbouw in het Waddengebied steeds meer te maken met grondwater dat zout is. Het Waddenfonds ondersteunt twee projecten die de landbouw helpen om de verziltingproblemen het hoofd te bieden.

Versterking Noordwestkust Ameland gereed

De kust van Noordwest-Ameland, nabij Hollum, is de komende jaren weer goed beschermd tegen de zee. Op vrijdag 31 juli wordt het laatste Noordzee-zand op het strand aangebracht.

Noordpoolijs smelt in rap tempo

De toestand van het Noordpoolijs is zorgelijk. Het ijs is in mei en juni sneller gesmolten dan gemiddeld. MeteoGroup verwacht dat de afsmelt de komende weken zal versnellen, mogelijk resulterend in een record afsmelt in september.

Verbetering Waddenzeedijk Ameland

De dijk van Ameland wordt versterkt en verhoogd. Over een lengte van 16,5 kilometer aan de zeezijde wordt nieuwe ‘bekleding’ in de vorm van grove breuksteen aangebracht.

Start kustonderhoud bij Ameland

Rijkswaterstaat start op 6 januari 2015 met het aanbrengen van zand voor de kust van Ameland-Midden. Tussen paal 12 en paal 17 storten baggerschepen op 500 tot 1.000 meter uit de kust 2 miljoen kubieke meter zand op de zeebodem. Hierdoor blijft Ameland goed beschermd tegen de zee.

Meer investeren tegen beperkte tariefstijging

Meerjarenperspectief 2015-2019 Wetterskip Fryslân moet de komende jaren fors investeren in onder andere veiligheid. Door de klimaatverandering valt er meer neerslag en de stijgt zeespiegel. Daardoor zijn er extra maatregelen nodig om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Om deze investeringen mogelijk te maken, zonder de lasten voor inwoners en bedrijven fors te laten stijgen, wil ...

Pagina's