U bent hier

Petitie Afvaloven Harlingen dicht

De  petitie ‘Afvaloven Harlingen dicht nu er PAKS aangetroffen zijn‘ is op 3 juli jl. online gezet op de site petities.nl. Wij, een aantal verontruste burgers, is deze actie gestart omdat wij ons al jaren zorgen maken over de uitstoot van gevaarlijke stoffen zoals dioxine van de afvaloven (REC) in Harlingen. Recentelijk is het kankerverwekkende PAKS geconstateerd, een stof die een gevaar voor de gezondheid vormt. Er is sprake van een (mogelijk) te hoge uitstoot van kankerverwekkende stoffen die een risico voor de volksgezondheid vormen.

De burgemeester en het gemeentebestuur wordt in de petitie dan ook verzocht nu de volksgezondheid in het geding is, de afvaloven per direct te sluiten en er zorg voor te dragen dat eerst een deugdelijk onderzoek plaatsvindt  die de gezondheidsrisico’s inventariseert.

Inmiddels hebben in korte tijd ongeveer 1400 mensen deze petitie ondertekend.

Inmiddels blijkt dat ook het college van Harlingen en de meerderheid van de politieke partijen zich grote zorgen maken over de aangetroffen PAKS maar de afvaloven wordt niet gesloten. Wel is besloten dat er een onderzoek moet komen maar op welke wijze en op welk termijn is nog niet  bekend.   

Nu de volksgezondheid in het geding is, wat nu ook door de gemeente is erkent, is nu de meest logische stap de afvaloven per direct te sluiten en direct daarna een deugdelijk onderzoek te  starten die de gezondheidsrisico’s inventariseert. Dit  wordt in de petitie gevraagd.

Blijf de petitie ondertekenen.
De gehele petitie staat op petities.nl  zoekterm : afvaloven Harlingen dicht.
Zwaan Miedema, Nicolette Koot, Jan Willem Tiel, Johan Schop.

Bronnen: 

Actiegroep 

Average: 4 (3 votes)
Reactie plaatsen? Lees eerst de huisregels.

Advertentie