U bent hier

Arriva en TU Delft tekenen samenwerkingscontract

Arriva en TU Delft gaan samen aan de slag met een model, de CO2-meter, dat laat zien hoe de vervoerder scoort op CO2-reductie. Het doel van Arriva is om vanaf 2020 elk jaar 2 procent CO2-reductie per gereden kilometer op de Noordelijke spoorlijnen te besparen. Met behulp van dit model kan de meetlat worden ontwikkeld. De meetlat brengt in kaart hoeveel CO2 Arriva op de Noordelijke spoorlijnen bespaart. Wanneer de doelstelling van 2 procent CO2-reductie per gereden kilometer niet gehaald wordt, stort Arriva een bedrag in een speciaal ontwikkelfonds wat ten goede komt aan het treinvervoer in het noorden. Anne Hettinga, voorzitter Raad van Bestuur Arriva Nederland, tekende vandaag het samenwerkingscontract met dr. ir. Niels van Oort, van het Smart Public Transport Lab, van de TU Delft.

Anne Hettinga: ‘’Met de CO2-meter als model zet Arriva weer een belangrijke duurzame stap. Door minder CO2 uit te stoten dragen wij bij aan een beter milieu. En we zijn scherp op onze doelstellingen. Halen we de norm niet, dan storten we een bedrag  in het ontwikkelfonds. Dit komt ten goede aan innovatieve ontwikkelingen voor het treinvervoer in het noorden. Ik verheug me op de intensieve samenwerking met de TU Delft om het model te ontwikkelen’’.

Well to Wheel
Met de CO2-meter als model wordt inzichtelijk gemaakt of Arriva de door haar zelf gestelde doelstelling, om vanaf 2020 op de Noordelijke spoorlijnen 2 procent per gereden kilometer minder CO2 uit te stoten, wordt behaald. Deze berekening van 2 procent is van toepassing op de hele waardeketen van Arriva. De zogenaamde ‘Well to Wheel’ van de gehele Noordelijke lijnen-concessie. De TU Delft brengt deze waardeketen in beeld. Zo wordt duidelijk wat het effect is van de aanpassing in een activiteit op de CO2-uitstoot die betrekking heeft op de Noordelijke spoorlijnen. Dit kan bij Arriva zijn, of bij haar partners zoals toeleveranciers. Het is immers een CO2-model van de totale waardeketen van de concessie Noordelijke lijnen. Het model helpt de vervoerder om te bepalen welke keuzes gemaakt moeten worden om de doelstelling van 2 procent CO2-reductie per gereden kilometer te behalen. Zo kan er worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld andere materialen of brandstofbesparing. Het model laat zien hoe je dat kunt doen en hoe en waar maatregelen nodig zijn om te verbeteren en zo het effect te vergroten. Dit plan is onderdeel van de treinconcessie Noordelijke lijnen. En loopt tijdens de gehele concessieperiode van 2020 tot 2035.

Volgende stap naar een duurzame toekomst
Arriva verbindt zich aan duurzaamheid met verschillende maatregelen. De CO2-barometer is hier een goed voorbeeld van. Het doel van Arriva is om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Iedere dag zet Arriva nieuwe stappen. En geeft samen met haar collega's binnen Arriva Group en Deutsche Bahn met vijf thema's dagelijks invulling aan haar verantwoordelijkheid om de wereld stiller, schoner, mooier en beter te maken. Denk aan Duurzaam en zuinig energiegebruik, efficiënt gebruik van grondstoffen, luchtkwaliteit, geluidsreductie en natuurbescherming.

Een duurzame toekomst! Voor mens en milieu. Daar werken we samen aan.

*Op de foto v.l.n.r: Anne Hettinga, voorzitter Raad van Bestuur Arriva Nederland, tekende vandaag het samenwerkingscontract met dr. ir. Niels van Oort, van het Smart Public Transport Lab, van de TU Delft.

Bronnen: 

Arriva

Nog geen stemmen
Reactie plaatsen? Lees eerst de huisregels.

Advertentie