U bent hier

Onafhankelijk omgevingsproces Ternaard

De gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben samen met het ministerie van Economische Zaken en NAM ingestemd met de aanpak voor een onafhankelijk omgevingsproces Ternaard. Daarbij worden, samen met inwoners en andere belanghebbenden, de voor- en nadelen en de aanpak van gaswinning in het gebied in kaart gebracht. Pas daarna volgt een besluit van het ministerie.

NAM wil gas winnen uit het Ternaard-veld. Gaswinningsplannen leiden vaak tot onrust, bijvoorbeeld vanwege zorgen over schade aan huizen en infrastructuur. Met het onafhankelijk omgevingsproces willen de betrokken overheden de belangen van inwoners, agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties in het gebied zo goed mogelijk borgen.

Omgevingsproces moet zorgen wegnemen
Het onafhankelijk omgevingsproces moet de zorgen van betrokkenen zoveel mogelijk wegnemen. Vooraf wordt geborgd dat áls gaswinning plaatsvindt, de impacts en risico’s zijn geminimaliseerd. De inzet van het omgevingsproces is dat eventuele gaswinning verenigbaar moet zijn met het ontwikkelperspectief van het gebied en daaraan kan bijdragen. Daarom worden daar voor de start van het project afspraken over gemaakt met alle belanghebbenden.

Pilot
Het ministerie van Economische Zaken ziet ‘Ternaard’ als pilot voor omgevingsmanagement waarin meer ruimte voor maatschappelijke betrokkenheid is. NAM wil daar als initiatiefnemer graag aan meewerken.

Bronnen: 

NAM

Nog geen stemmen
Reactie plaatsen? Lees eerst de huisregels.

Advertentie