U bent hier

Symposium: Ganzen: beheersen? Beheren?

Het Biologisch Werkverband van de Fryske Akademy organiseert in samenwerking met de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) op vrijdag 19 mei 2017 het symposium: ‘Ganzen: beheersen? Beheren?’ Het wordt van 9.45-17.30 uur gehouden bij Van Hall Larenstein (Agora 1, 8934 CJ) te Leeuwarden.

Wat er in de afgelopen tien jaar veranderd is wat feiten en perceptie van overwintering van ganzen betreft, staat centraal bij het symposium ‘Ganzen: beheersen? Beheren?’ In de jaren ’70 werden verschillende ganzenpopulaties in hun bedreigd. Daarom werden er beschermende maatregels genomen. Tegenwoordig is de populatie al zo’n zes jaar stabiel, maar er wordt wel steeds meer schade gemeld. Er wordt gezocht naar oplossingen om de kosten te beheersen, zowel op provinciaal als internationaal niveau. Zo zal Provinciale Staten van Fryslân in juni een besluit nemen over aanpassingen van het huidige opvangbeleid van winterganzen in Fryslân.

Internationale samenwerking
“Het symposium is een gelegenheid om vlot en effectief overzicht te krijgen op de problematiek: van emotiegedreven naar evidence-based”, aldus Meinte Engelmoer, foarsitter fan it Biologisch Werkverband. De voorzitter is zeer ingenomen met de acht sprekers, die allemaal zeer deskundig zijn op het gebied ganzenecologie. De sprekers uit Nederland worden geregeld gevraagd om in het buitenland te spreken. Bij dit symposium zijn ook buitenlandse bijdragen: Jesper Madsen (Denemarken) over wat het betekent om internationaal te opereren en die van Josée Lefebvre (Canada) over het consequent uitvoeren van populatiereductie. Engelmoer: “Het secretariaat fan het internationale AEWA, African-Eurasian Waterbird Agreement, beschouwt ons symposium al als een volgende stap richting een effectievere internationale samenwerking op het gebied van ganzenbeheer”.

De lezingen zijn in het Nederlands en het Engels.

Toegang en opgave
Meedoen aan het symposium kost € 25,00. Voor leden van de Fryske Feriening foar Fjildbiology en voor leden/stipers fan de Fryske Akademy gelden gereduceerde tarieven, respectievelijk: € 20,00 en € 15,00. Opgave kan via www.fryske-akademy.nl/ganzen.  Daar is ook het volledige symposiumprogramma te vinden. 

Bronnen: 

Fryske Akademy

Nog geen stemmen
Reactie plaatsen? Lees eerst de huisregels.

Advertentie