U bent hier

De kleuren van het wad

De kleuren van het wad is een boek van Kester Freriks. Het boek heeft als ondertitel: Van bedreigde zee tot werelderfgoed. Het beschrijft de geschiedenis, het heden en geeft een doorkijkje naar de toekomst van het Waddengebied, dat het van bedreigde zee tot Werelderfgoed schopte. Er is te lezen over de Waddeneilanden als geliefde vakantiebestemming van velen en over het unieke gebied dat gevormd wordt door de werking van eb en vloed en de wisselwerking met de mensen die er wonen en werken.

Oerol
Het boek van Kees Freriks werd voor het eerst gepresenteerd tijdens Oerol 2015.
De opening van het festival op Terschelling begon met het vieren van het jubileum van de Waddenvereniging. De Landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee bestaat in 2015 vijftig jaar en vanwege dat feit heeft Kesters het boek gemaakt. De kleuren van het wad werd gepresenteerd tijdens de opening van Oerol 2015, op 12 juni, op het Westerkeyn terrein van Oerol.

Kester Freriks
Kester Freriks (1954) is natuurschrijver en cultuurrecensent, verbonden aan de boeken- en cultuurredactie van NRC Handelsblad. In 1982 ontving hij de Van de Hoogt-prijs voor literatuur. Hij is de auteur van De kleuren van het wad. Van bedreigde zee tot Werelderfgoed. Freriks volgt niet alleen het Oerol festival, hij volgt ook de ontwikkelingen in en om de Waddenzee. In het boek doet hij verslag van de spannende strijd die het behoud van de Waddenzee kenmerkt.
Freriks schreef eerder boeken over de verborgen wildernis van Nederland, valkerij, vogels kijken en een boek met de mooiste verhalen van IJsland en Scandinavië.

  • Verborgen Wildernis
  • De Valk
  • Vogels kijken
  • Het hoge Noorden

Wadlopers
In De kleuren van het wad lezen we wat wadkunstenaars en wadlopers van het wad vinden. Ook komen er wadschippers, natuurbeheerders, wetenschappers en toneelmakers aan het woord. Allemaal houden ze van het wad, dat is hun gemene deler.
Kester Freriks beschrijft de ontwikkelingen van de plannen voor inpoldering en indamming tot en met erkenning als Werelderfgoed. Hij schrijft over de successen en de hobbels, over de moeizame relatie tussen de Waddenvereniging en de eilanders, over protest en inzicht.

Oerol en Waddenvereniging
In het boek is ondermeer de geschiedenis van zowel Oerol als de Waddenvereniging te lezen. Duidelijk wordt dat natuur en cultuur op de Waddeneilanden een krachtig samenspel zijn gaan vormen. Oerol is daar een prachtige exponent van. De kleuren van het wad blikt vooruit naar het project Sense of Place dat in 2018 tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad zijn hoogtepunt bereikt. Dat project vindt zijn oorsprong op Terschelling en waaiert uit over het gehele waddengebied.

Inpoldering
In 1965 werd de Waddenvereniging opgericht omdat er een inpolderingsplan lag dat het einde van de Waddenzee zou hebben betekend. De initiator van de Waddenvereniging is de man die het eerste boek van Freriks in ontvangst mag nemen. Het was de destijds zestienjarige Kees Wevers, die in dat jaar de media bestookte met een ingezonden mededeling en een oproep om de Waddenzee de Waddenzee te laten en om de zee te beschermen tegen inpoldering. Een foto van dat krantenberichtje staat in het boek afgedrukt. Een groep gepassioneerde liefhebbers van het wad richtte daarop de Waddenvereniging op. Ze deden het uit grote bezorgdheid over de toekomst van de Waddenzee. Het motto was ‘Wees Wijs Met De Waddenzee!’ en onder dat motto is sindsdien actie gevoerd voor behoud van de Waddenzee. Tegenwoordig gebruikt de Waddenvereniging hetzelfde motto in iets kortere vorm: “Wijs met de Waddenzee.”

Jan Abrahamse
Freriks gebruikt een citaat van Jan Abrahamse als motto voor zijn boek. Abrahamse was wadloper van het eerste uur en vanaf het begin betrokken bij de Waddenvereniging. Hij was jaren hoofdredacteur van het Waddenbulletin. Abrahamse overleed in 2013.
Het citaat dat op het boek van Freriks staat is het volgende: “Voor de Noord-Nederlandse kust bevindt zich een zeer boeiend en dynamisch landschap: het waddengebied, een halfslachtige wereld van land en water welke wordt beheerst door het machtige regiem der getijden.” Nergens ter wereld vind je zo’n indrukwekkend samenspel van eb en vloed en dat inspireerde Freriks.

De kleuren van het wad
De kleuren van het wad is een rijk geïllustreerd portret van de Waddenzee, de Nederlandse de Waddeneilanden, de kust van het vasteland en zelfs van een geheim Waddeneiland. Freriks is in de archieven gedoken en heeft betrokkenen gesproken en daarmee een document samengesteld over de wisselwerking tussen mens en natuur.

De kleuren van het wad. Van bedreigde zee tot Werelderfgoed

  • Auteur: Kester Freriks
  • Vormgeving: In Ontwerp
  • Omvang: 264 pagina’s inclusief full color fotokaternen
  • ISBN: 97890 2325 3990
  • Prijs:  € 24,95

Van de opbrengst van het boek komt € 1,50 ten goede van de Waddenvereniging.

Nog geen stemmen
Reactie plaatsen? Lees eerst de huisregels.

Advertentie